top of page
Computer mit Graf

Cloud-ERP

Zogenaamde cloud computing beschrijft een IT-infrastructuur die via een netwerk, bijvoorbeeld internet, beschikbaar wordt gesteld. Cloud ERP verwijst naar ERP-software en -tools die zijn geïmplementeerd en beheerd in de cloud. 

Wij adviseren u individueel om de juiste cloudoplossing voor u te vinden ...

‍Bij cloud ERP ligt de volledige IT-infrastructuur voor het systeem bij de externe provider. Dit verlaagt de bedrijfskosten vele malen

Waar wacht je op? Zet de stap naar uw toekomst met ons als uw partner. Digitaliseer nu uw bedrijf.

Digitalisering beschrijft het incorporeren van digitale technologieën in zakelijke/maatschappelijke processen met als doel deze te verbeteren. Simpel gezegd = conversie.

Digitalisering is ook...

... het gebruik van digitale technologieën om een bedrijfsmodel te veranderen en nieuwe kansen voor verkoop en waardecreatie te creëren.

bottom of page